Celosezónne multifunkčné športové štadióny


Naša spoločnosť Vám ponúka NOVINKU a komplexné služby od pomoci vypracovania zámeru až po realizáciu a kolaudáciu stavebného diela. Poradenstvo a súčinnosť pri zabezpečení financovania celého diela.

i

Vypracovanie štúdie

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Realizácia celého diela

Inžinierska činnosť

(stavebné povolenie, kalaudácia)

Multifunkčné športové ihrisko s možnosťou vytvorenia ľadovej plochy

systém – NOVOFLOOR ICE

Vonkajšie ihrisko NOVOFLOOR ICE je systém skladajúci sa zo špeciálnej rohože. Rohož vysokej kvality je zmesou EPDM spolu s vrstvami z granulátu EPDM a poliuretánovej hmoty. Systém spĺňa 2 funkcie: vonkajšie športové ihrisko pre rekreačné športy a predprípravy na sezónne využitie ľadovej plochy.

Povrch ihriska sa vyznačuje: vysoká odolnosť, dobré tlmenie pri dopade na podložku, výborná adhézia, estetický vzhľad, povrch bez spojov, jednoduchá aplikácia a oprava povrchu.

NOVOFLOOR ICE má vysokú odolnosť voči atmosférickým vplyvom, aj voči nízkym teplotám. Celková hrúbka ihriska NOVOFLOOR ICE je 18 1mm. Rohož, ktorá je vyrobená z vysokokvalitnej vulkanizovanej zmesi EPDM, sa skladá zo systému pospájaných rúrok vzdialených od seba 16mm. Počet rúrok na bežný meter je 62,5.

Vonkajší priemer rúrok je 11mm, stena rúrky má hrúbku 2mm.

Kombinácia obsahujúca najmenej 60 rúrok na bežný meter a nízka celková výška ihriska (18mm) dovoľuje pri príprave klziska vytvoriť hrúbku ľadovej plochy až 5cm pri teplote do – 5°C.

Tlak chladiaceho média v rohožiach je do 3,8 baru.

Rúrky chladiacich rohoží sú prepojené s kolektorovými rúrkami. Pre zabezpečenie rovnomerného rozloženia tlaku a teploty v rúrkach sú použité kolektory v usporiadaní TICHELMAN, situované pozdĺž dlhšej strany klziska. Napájacie, vratné a aj spojovacie kolektorové a chladiace rúrky sú vyrobené z kompozitu. Použitý materiál je trvale odolný voči atmosférickým vplyvom a zmenám UV žiarenia. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, vysokou mechanickou odolnosťou, nie je elektricky vodivý. Rovnako je nehorľavý a priaznivý voči životnému prostrediu. Rohože sa pokladajú na už pripravené betónové alebo asfaltové podložie, na ktoré sa upevňujú lepidlom NOVOFLOOR P21. Po spojení rohoží s kolektormi a uzavretiu celej sústavy je vykonaná skúška tesnosti. Pri následných prácach (aplikácia poliuretánovej vrstvy ihriska) zostáva stály tlak v chladiacich rohožiach min.2 bary. Kolektory chladiacej sústavy sú umiestnené v technologickom kanáliku, ktorý je vytvorený z kompozitových korýtok. S cieľom udržania rovnomerného rozloženia tlaku chladiaceho média ľadovej plochy je chladiaci agregát pripojený do kolektorov v strede ich dĺžky za pomoci rozdeľovača. Celá sústava technológii pre ľadovú plochu vyžaduje projekt s individuálnymi úpravami vzhľadom na umiestnenie chladiaceho agregátu a jeho zapojenia do kolektorového kanálu, v prípade vzdialenosti väčšej ako 10m.

Chladiaci agregát pre ľadovú plochu s rozmermi 56x26m

Kompaktný chladiaci agregát s 35% výdatnosťou chladiaceho roztoku etylénového glykolu -12/-9°C (tot = +14°C) na úrovni min. 350kW. Súčiniteľ výdatnosti chladiaceho agregátu EER je na úrovni min. 3,0. Agregát s plnou olejovou náplňou a chladiacim médiom R134 a má dva chladiace okruhy. Každý okruh chladiaceho média je vedený cez filter, kontrolné okienko, elektronický rozpínací ventil a prietokové ventily. Výparník je termicky izolovaný, prepojený s odtokom vody a odvzdušňovačom. Agregát je vybavený 2 kompresormi, ktoré zabezpečujú plynulú reguláciu výdatnosti chladenia. Agregát tiež obsahuje hydraulický modul – celok s dvoma pumpami, zberníkom, prietokový snímač pre montáž na budovy, mikrokanálový kondenzátor, ventilátory EC.

Hlučnosť agregátu 97dBA

Celý chladiaci agregát označený CE, spĺňa certifikát EUROVENT.

Elektronický panel agregátu je odolný voči atmosférickým vplyvom a je vybavený revíznym prístupom. Agregát je vybavený mikroprocesorovým modulom ukazujúcim dôležité informácie a kontrolu ďalších elementov:

  • teplota glykolu a chladiaceho média
  • tlak chladiaceho média
  • diagnostické údaje
  • zabezpečenie pred zamrznutím výparníka
  • odpojenie od prúdu pri poruche zariadenia
  • modifikovanie hodnôt teploty glykolu
  • monitorovanie hodnôt glykolu, teploty okolia, činnosti agregátu, ventilátorov, púmp, alarmov kompresorov
  • spustenie alebo aretácia zariadenia
  • nastavenie teploty glykolu na jeho výstupe a riadenie práce pumpy

 

Multifunkčný povrch pre ihrisko – klzisko – absorber tepla.

Popis

Vonkajšie ihrisko NOVOFLOOR ICE je systém skladajúci sa zo špeciálnej rohože. Rohož vysokej kvality je zmesou EPDM spolu s vrstvami z granulátu EPDM a poliuretánovej hmoty. Rohože sa poskladajú na už pripravené betónové alebo asfaltové podložie, na ktoré sa upevňujú špeciálnym poliuretánovým lepidlom. Na rohože sa potom aplikujú 2 vrstvy z granulátu EPDM a poliuretánovej živice. Celková hrúbka ihriska NOVOFLOOR ICE je 18mm ± 1mm.

Rohož, ktorá je vyrobená z vysokokvalitnej vulkanizovanej zmesi EPDM, sa skladá zo systému pospájaných rúrok vzdialených od seba 16mm. Počet rúrok ne bežný meter je 62,5. Vnútorný priemer rúrok je 7,0mm, stena rúrky má hrúbku 2mm. Rohože EPDM sú vedené do zberných kolektorov pracujúcich v usporiadaní TIECHELMANN a tie sú pripojené do chladiaceho agregátu.

ihrisko-povrch

Využitie plochy

1. Prevádzka multifunkčného rekreačného ihriska pre športy ako basketbal, volejbal, tenis a pod.

2. V letných mesiacoch sa môže podlaha využiť ako absorber tepla, ktoré možno využiť pre ohrev úžitkovej vody.

3. V zime umožňuje špeciálna konštrukcia podlahy vytvorenie ľadovej plochy.

Výhody podlahy

Multifunkčnosť, estetický vzhľad, vysoká pružnosť, povrch bez spojov, vysoká odolnosť voči atmosférickým vplyvom, aj voči nízkym teplotám.

Pomôžeme vám

Ponúkame Vám odbornú pomoc a zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a potvrdení dotknutých orgánov k projektom a zabezpečenie územného a stavebného rozhodnutia. Kolaudáciu nami realizovaných stavebných diel. Naši skúsení pracovníci Vám ušetria čas a finančné prostriedky.

Kontaktujte nás