Pod Lipami


Spoločnosť POTISSIMUS s.r.o., autor a realizátor projektu sústredenej individuálnej bytovej výstavby v obci Jarok pri Nitre Vám predstavuje projekt POD LIPAMI.

Projekt zahŕňa predaj 22 pozemkov so všetkými inžinierskymi sieťami a výstavbu 22 rodinných domov podľa vlastného výberu.

Lokalita

Nachádza sa nad centrom obce, označená v územnom pláne obce Jarok ako VINICE, je zo západnej časti oddelená komunikáciou a susedí s vinicami. Z východnej časti susedí s ochranným pásmom, z juhu susedí s Lackovým dvorom a zo severu je oddelená zeleným porastom.

pod lipami zastavovaci plan

Podmienky

Nákup pozemku so všetkými inžinierskymi sieťami.

Výstavba rodinného domu podľa projektovej dokumentácie

  • individuálne
  • dodávateľsky

Možnosť výberu výstavby


Služby

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie cenovej kalkulácie realizácie výstavby

Inžinierska činnosť (stavebné povolenie, kalaudácia)

Realizácia výstavby rodinného domu na kľúč

Pomôžeme vám

Ponúkame Vám odbornú pomoc a zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a potvrdení dotknutých orgánov k projektom a zabezpečenie územného a stavebného rozhodnutia. Kolaudáciu nami realizovaných stavebných diel. Naši skúsení pracovníci Vám ušetria čas a finančné prostriedky.

Kontaktujte nás