Podlahy NOVOL


Univerzálnu podlahu tvorí zmes materiálov na báze polyuretánových živíc, ktoré vytvárajú mnohovrstvové bezškárové podlahy. Tieto podlahy sú určené do uzavretých objektov ako napr. priemyselné haly, sklady, dielne, kanalizačné priestory, školy, nemocnice, laboratóriá, obchody a pod.

Univerzálna polyuretánová podlaha

Výhody univerzálnej polyuretánovej podlahy

Vysoká schopnosť prenosu dynamického zaťaženia, vysoká tvrdosť a keoficient trenia, estetický vzhľad, bezškárová, ľahká v údržbe, odolná voči chemickému namáhaniu.

Hrúbka povrchu systému závisí od jej určenia a kvality podložia. Štandardná hrúbka celého povrchu je od 1,5 mm do 2,5 mm. Ak je podložie nerovné alebo vyžaduje úpravy (napr. pomocou vyrovnávacej masy Novoflex P24 s prímesou kremičitých pieskov), hrúbka podlahy môže byť na určitých miestach oveľa väčšia.

Vnútorný športový podlahový systém

 • Elastická športová podlaha
 • Bodovo elastická športová podlaha

Vonkajšie športové podlahy

 • Vonkajší športový povrch, Novofloor systém WS TYPE
 • Vonkajší športový povrch, Novofloor systém T TYPE (Tartan Type)
 • Novofloor ST, vonkajšia športová podlaha
 • Vonkajší športový povrch, Novofloor systém E TYPE
 • Novofloor systém EG TYPE

Športovo rekreačné podlahové systémy Novofloor TYPE PZ (povrch pre ihriská)

 • Ihriská Novofloor systém PZ TYPE
 • Type PZ – I
 • Type PZ, 50 mm
 • Type PZ, 90 mm
 • Type PZ, 160 mm

Polyuretánové a epoxidové podlahy NOVOL / NOVOFLOOR

 • Priemyselná polyuretánová podlaha
 • Dekoratívna polyuretánová podlaha
 • Priemyselná epoxidová podlaha
 • Epoxidová podlaha
 • Protišmyková epoxidová podlaha
 • Epoxidová podlaha tenkovrstvová
 • Epoxidová antistatická podlaha
zlozenie podlahy

Pomôžeme vám

Ponúkame Vám odbornú pomoc a zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a potvrdení dotknutých orgánov k projektom a zabezpečenie územného a stavebného rozhodnutia. Kolaudáciu nami realizovaných stavebných diel. Naši skúsení pracovníci Vám ušetria čas a finančné prostriedky.
Kontaktujte nás